INTERIMMANAGEMENT
Een medewerker van Auxilios is gedurende een vaste periode in de week (een halve/hele dag, 2 dagen...) aanwezig in jullie bedrijf om de sociaaljuridische documenten op orde te stellen.
     
PROJECTMATIG
Er is een specifieke sociaaljuridische vraag binnen jullie organisatie. Auxilios staat jullie bij om deze vraag op een efficiënte manier op te lossen, rekening houdend met de bedrijfscultuur.
    Het VTI van Waregem is een school voor wetenschap en techniek met een personeelsbestand ‘onderwijs’ van ongeveer 220 mensen. De school heeft echter ook een aantal personeelsleden in dienst die instaan voor het dagelijkse onderhoud van de school en het runnen van de eigen grootkeuken.
Niet zo lang geleden moest de school haar alcohol- en drugsbeleid concretiseren en integreren in het arbeidsreglement dat ook op veel andere punten bijgestuurd moest worden. Aangezien wij zelf niet de expertise in huis hadden om deze ‘klus’ tot een goed onderbouwd einde te brengen deden wij een beroep op AUXILIOS.
Het contact met AUXILIOS verliep ontzettend vlot. Onze toch wel veelomvattende vraag werd snel en met verstand van zaken geconcretiseerd in duidelijke antwoorden die telkens werden afgetoetst tijdens een  beperkt aantal overlegmomenten. Het was voor de school meteen duidelijk dat ze met AUXILIOS een partner in huis had gehaald die niet alleen grondig te werk ging, maar vooral ook efficiënt. Dankzij AUXILIOS kon VTI Waregem binnen een zeer aanvaardbare termijn het nieuwe en perfect uitgebalanceerde arbeidsreglement aan de overleg- en adviesraden voorleggen en uiteindelijk implementeren.
Op de website van AUXILIOS lees je dat ‘auxilios’ Portugees is voor ‘bijstand’. In het VTI van Waregem hebben wij mogen ervaren dat AUXILIOS inderdaad staat voor ‘bijstand’, maar dan wel voor professionele en resultaatsgerichte bijstand die gerealiseerd wordt vanuit een fijn menselijk contact.
dhr. Philip Demuynck, Algemeen directeur, VTI Waregem
PERMANENTE ONDERSTEUNING
Een medewerker van Auxilios staat steeds stand-by om onmiddellijk in te spelen op sociaaljuridische vragen.
   
PERSONEELSADMINISTRATIE

2
1
SOCIAALJURIDISCHE BIJSTAND
De wetgeving omtrent arbeid en sociaaljuridische aspecten is continu in verandering. Het is niet evident om
de sociaaljuridische kennis up-to-date te houden, laat staan om steeds bij te benen op vlak van (de inhoud
van) vereiste documenten. Daar komt Auxilios in the picture.

De medewerkers van Auxilios staan je bij elke sociaaljuridische vraag bij. Dit gaat zowel over zeer
praktijkgerichte vragen, zoals het herbekijken van de uurregelingen binnen het sectoraal kader, als ook over
algemene documenten zoals het arbeidsreglement, car en internet policy, werkgelegenheidsplan,
contracten .... We maken van alle documenten een bruikbaar instrument die door iedereen gekend zijn.
Vanuit onze ervaring helpen we je ook bij het implementeren van nieuwe regels en vooral ook bij het
dagelijks opvolgen ervan.
VOORBEREIDING PAYROLL
MEER INFO?

Naam*
Voornaam*
Functie
Bedrijf
Telefoon*
E-mailadres
Laat hier uw gegevens en vraag na. We contacteren u zo snel mogelijk.
Vraag
3
ANALYSE PAYROLLGEGEVENS - RAPPORTERING
4
SAMENWERKING
De voorbereiding van de payroll valt niet te onderschatten. Besteed je liever jouw kostbare tijd aan andere
zaken? Schakel dan Auxilios in!
Onze medewerkers van Auxilios nemen de rol van de personeelsdienst over en staan in voor de
voorbereiding van de loongegevens om een vlotte samenwerking met het sociaal secretariaat te
garanderen.
Ook nadat de loonbrieven zijn opgesteld en de medewerkers zijn uitbetaald, stopt het werk niet.
Een medewerker van Auxilios analyseert de loongegevens. Op basis van deze input worden HR KPI's
opgesteld en afgetoetst aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarna worden deze cijfers gerapporteerd aan de
boekhouding en/of ondernemingsraad.
Auxilios staat je in volgende zaken bij:
rapporteringssystemen uitwerken voor HR-gebieden (KPI's)
verloopcijfers analyseren en retentiebeleid op afstellen
onderzoek absenteďsme en invoeren absenteďsmebeleid
advies bij automatisering van personeelsadministratie (bvb tijdsregistratie, kostenplaatsenbeheer, opleiding, competentiemanagement, veiligheid,...)


Vacatures
bij partners
Auxilios bvba
Activiteiten
Nieuwsbrief
Copyright © 2016 Auxilios bvba  ·  All Rights reserved  ·  info@auxilios.be
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - Roeselare - 051 22 06 58